dinsdag 16 juli 2024

Duurzaamheid

CO2-Prestatieladder
Wij zijn voornemens het CO2-prestatieladder certificaat niveau 3 te behalen.
Mede door de constante zorg om ons leefklimaat, en de wil om een milieuvriendelijke manier van werken na te streven, is er begin 2018 besloten om te gaan certificeren voor de CO2-prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Op basis van onze inspanningen op het gebied van CO2-reductie en het opwekken en benutten van duurzame energie willen wij worden gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder.

Onderstaande documenten vormen gezamenlijk ons Energie Management Systeem:

Loonbedrijf R. van Vliet, Boekel 21 A, 1921 CE Akersloot, T: 0251 - 312985, F: 0251 - 319322