dinsdag 4 oktober 2022

Mais

Vanaf 1969 hakselen wij mais eerst met een 1 rijige machine daarna 2,3,4 rijen machine. Nu met twee 6 rijige machines, voor de afvoer van de mais gebruiken we 5 silagewagens, 1 kipper met opzetstuk en 2 dumpers met opzetstuk (voor zeer natte omstandigheden). De maisteelt kunnen wij geheel verzorgen vanaf voor de teelt gras\onkruid spuiten en het land bewerken, tot de gehele maïsoogst en het afdekken van de kuil.
Bijbehorende grond werkzaamheden zijn:

  • Gras\kweek spuiten met roundup
  • Ploegen
  • Frezen/spitten
  • Frezen\culen
  • Sleepslang-bemesten, met de tank mest uitrijden of vaste mest strooien
  • Rotorkopeggen land

Maiszaaien met een 6 rijige machine op 50 cm en 75cm met rijenbemestingen en/of granulaatbemesting voor minder fosfaat bijtelling. Maiszaad en kunstmest in alle soorten en hoeveelheden meegeleverd met het zaaien dus geen rest hoeveelheden.

Wiedeg om voor de maïsopkomst onkruid te verwijderen en perceel vlak te maken zodat het onkruid gelijkmatig opkomt. Hierdoor kan met bespuiting het omkruid goed aangepakt worden. Maisspuiten tegen onkruiden.

Mais oogst met 2 hakselaars met 6 rijige rijenonafhankelijke maisbek, transport met 5 silagewagens met grote inhoud en voor de minder draagkrachtige grond 2 dumpers met silageopzet en aanrijden met shovel of trekker met schuif.

Bij alle hierboven genoemde werkzaamheden maken wij gebruik van onderstaande machines. Vaak in combinatie met één van onze trekkers.

< Terug

Loonbedrijf R. van Vliet, Boekel 21 A, 1921 CE Akersloot, T: 0251 - 312985, F: 0251 - 319322