dinsdag 16 juli 2024

Waterberging kleine Polder 2013

Opdrachtgever: Ondernemersgroep Limmen

Voor onze opdrachtgever Ondernemers Groep Limmen hebben wij een waterberging gegraven in de Kleine polder te Akersloot. 
Hiervoor is 30000  m2 veengrond ontgraven en over 15 hectare land verspreidt, om deze percelen op te hogen. 
De 15 hectare land wat in eigendom van maatschap Sander- de koning en VOF Brouwer de Koning is gekomen is hierna , door  gespit, geegaliseerd en ingezaaid met graszaad.
Tevens is er een ijsbaan gerealiseerd voor de ijsclub van Akersloot, waardoor de jeugd hier komende winter in de luwte kan schaatsen.
Loonbedrijf R. van Vliet, Boekel 21 A, 1921 CE Akersloot, T: 0251 - 312985, F: 0251 - 319322